Παιδικά Τμήματα Προγραμματισμού & Πληροφορικής Θεσσαλονίκη

Δεξιότητες Προγραμματισμού και Σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής για Παιδιά

Kids Coding Labs ©

The original Kids Coding Laboratories

Παιδικά Τμήματα Προγραμματισμού και Πληροφορικής για Παιδιά στη Θεσσαλονίκη

Με δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης, με τα πιο σύγχρονα μέσα.

Οι τεχνολογίες πληροφορικής εξελίσσονται και μαζί με αυτές το πρόγραμμα μαθημάτων μας.

Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε υλοποιήσει με επιτυχία τμήματα

 • αντικειμενοστρεφούς ανάπτυξης προγραμματισμού με Java
 • ανάπτυξης mobile εφαρμογών με Android,
 • Μαθηματικών εφαρμογών με Matlab
 • Εκμάθησης τεχνολογιών ανάπτυξης Web εφαρμογών για frontend (HTML/CSS/Javascript)
 • Εκμάθησης τεχνολογιών ανάπτυξης Web εφαρμογών για backend (PHP/MySQL)
 • Προγραμματισμού ρομποτικών συστημάτων (Lego Mindstorms, mBot και Vex) με Python και Robot C
 • Ανάπτυξης εφαρμογών Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet Of Things) με Raspberry Pi και mBot
 • Διαχείρισης συστημάτων Unix με κονσόλα
 • Διαχείρισης συστημάτων περιεχομένου CMS με Wordpress και Drupal
 • Επεξεργασίας εικόνων με Photoshop
 • Διαχείρισης βασικών εργασιών επεξεργασίας και οργάνωσης δεδομένων με σύγχρονες τεχνολογίες Google Cloud κ.α.

Σκοπός του προγράμματος δεν είναι η εξειδίκευση σε κάποια συγκεκριμένη τεχνολογία αλλά η ευρεία αντίληψη και κατανόηση των σημερινών τεχνολογιών πληροφορικής.

Στα τμήματα μπορούν να συμμετέχουν παιδιά από Πέμπτη δημοτικού.

Καλέστε στο 2310328797 για να ενημερωθείτε για τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα.

Στιγμιότυπο από την απονομή του διπλώματος Kids Koding Experts σε μαθητές μας.

Category:
 • All Categories
 • People

Συνοπτικά τα παιδιά (αναλόγως το τμήμα που θα επιλέξουν) θα ασχοληθούν με:

 • Ανοιχτές Τεχνολογίες προγραμματισμού υπολογιστών(Python, Java, App Inventor, HTML5/JS/PHP) και συσκευών (Raspberry Pi, Arduino, MindStorms)
 • Προγραμματισμός LEGO MindStorms EV3 με MicroPython
 • Σύγχρονα περιβάλλοντα εργασίας με Raspbian και συνεργασίας σε #Slack.
 • Διαχείριση ανοιχτών λειτουργικών συστημάτων (Unix )
 • Ανάπτυξη ιστοσελίδων με τεχνολογίες Web
 • Διασύνδεση συσκευών με Python και Android IoT για το "διαδίκτυο των πραγμάτων" (Internet Of Things).
 • Εισαγωγή στην τεχνητή νοημοσύνη και την μηχανική μάθηση.
 • APIs και βιβλιοθήκες προγραμματισμού.
 • Διαμοιρασμός κώδικα στο Github με χρήση του Git.

Η επιστήμη των υπολογιστών είναι μια δεξιότητα του 21ου αιώνα που επιτρέπει στα παιδιά να είναι δημιουργοί και όχι μόνο καταναλωτές της τεχνολογίας. Η έμφαση που δίδεται στην επίλυση προβλημάτων εφαρμόζεται σε όλους τους κλάδους, οδηγώντας την ανάπτυξη και την καινοτομία σε όλους τους τομείς του εργατικού δυναμικού. - Google

Δείτε τα Τμήματα για τη Χρονιά 2020-2021

Καλέστε στο 2310328797 για να ενημερωθείτε από κάποιον σύμβουλο εκπαίδευσης. Τα προγράμματα μπορούν να τα παρακολουθήσουν οι μαθητές μας και εξ αποστάσεως, χωρίς περιορισμούς.

Web Technologies & Development

Δημιουργία ιστοσελίδων και Web εφαρμογών. HTML/CSS, Javascript, Bootstrap, Photoshop, Wordpress CMS, Cloud Services.  #WebDevelopment

Coding Experts

Ανάπτυξη mobile εφαρμογών με App Inventor, και βασικός προγραμματισμός με Python. Server Programing με PHP και διαχείριση βάσεων δεδομένων με MySQL.   #codingexperts

Advanced Robotics & Programing

Προγραμματισμός των Lego MindStorms με Python, Διαχείριση ανοιχτών συστημάτων τύπου Unix, Raspberry Pi sensor programing με Python, ΙοΤ based projects.   #physicalcomputing

« 1 of 2 »