Ένα μοναδικό πρόγραμμα για παιδιά που θέλουν να εμβαθύνουν στις τεχνολογίες της πληροφορικής. 

Τα παιδιά θα γνωρίσουν, θα δουλέψουν και θα πειραματιστούν με ένα πλήθος από τεχνολογίες και γλώσσες προγραμματισμού που χρησιμοποιούνται ευρέως σήμερα από σύγχρονες εταιρίες και επαγγελματίες της πληροφορικής.

Σκοπός του προγράμματος δεν είναι η εξειδίκευση σε κάποια συγκεκριμένη τεχνολογία αλλά η ευρεία αντίληψη και κατανόηση των σημερινών τεχνολογιών πληροφορικής.

Το πρόγραμμα θα είναι 2 ετές και συνοπτικά τα παιδιά θα ασχοληθούν με:

✅ Τεχνολογίες προγραμματισμού υπολογιστών και συσκευών.

✅ Διαχείριση σύγχρονων λειτουργικών συστημάτων. Θα δημιουργήσουμε σύγχρονα περιβάλλοντα εργασίας σε Raspbian και συνεργασίας σε #Slack.

✅ Θα δούμε πως διαχειριζόμαστε σύγχρονα λειτουργικά συστήματα και πως μπορούμε να φτιάξουμε και να διαχειριστούμε έναν δικό μας web server.

✅ Θα προγραμματiσουμε ιστοσελίδες με τεχνολογίες Web, θα προγραμματίσουμε και θα διασυνδέσουμε συσκευές σε Python για το “διαδίκτυο των πραγμάτων” (Internet Of Things). θα γνωρίσουμε την τεχνητή νοημοσύνη και την μηχανική μάθηση.

✅ Θα δουμε τι είναι και πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε APIs και βιβλιοθήκες προγραμματισμού.

✅ Θα δημιουργήσουμε Android εφαρμογές με Java.

✅ Θα κάνουμε διαμοιρασμό κώδικα στο Github με χρήση του Git.

 

Η επιστήμη των υπολογιστών είναι μια δεξιότητα του 21ου αιώνα που επιτρέπει στα παιδιά να είναι δημιουργοί και όχι μόνο καταναλωτές της τεχνολογίας. Η έμφαση που δίδεται στην επίλυση προβλημάτων εφαρμόζεται σε όλους τους κλάδους, οδηγώντας την ανάπτυξη και την καινοτομία σε όλους τους τομείς του εργατικού δυναμικού. – Google