Οι μαθητές του Code Lab Υδρόγειος ξεκίνησαν τη δημιουργία εφαρμογής για την ανάλυση  της ποιότητας του αέρα με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων με στατιστικούς δείκτες. Το συγκεκριμένο project θα δημοσιευθεί μόλις ολοκληρωθεί σε δημόσιο respository και θα είναι ανοιχτό για την επαναχρησιμοποίησή του και από άλλους ενδιαφερόμενους.

Για τις ανάγκες της εφαρμογής την Παρασκευή 20/12, ο καθηγητής περιβαλλοντικής φυσικής του Α.Π.Θ., κος Μελάς Δημήτρης εξήγησε(over skype) σε μαθητές του Code Lab Υδρόγειος, τους δείκτες που χρησιμοποιούμε για να μετρήσουμε την ποιότητα του αέρα που εισπνέουμε καθώς και τους παράγοντες που τον επηρεάζουν.

Η πρώτη φάση έρευνας και καθορισμού απαιτήσεων για την εφαρμογή μας έχει ολοκληρωθεί και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στη φάση του προγραμματισμού. Περισσότερη ενημέρωση θα μπορείτε να έχετε τις επόμενες εβδομάδες!