Εκδήλωση κλεισίματος χρονιάς 2018

Παρουσίαση Διαγωνισμού VEX