Εκπαίδευση Προσωπικού Hands On

Σεμινάριο εκπαιδευτών για τα LEgo Wedo 2.-