Επίσκεψη στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας